Truyện Cười – Vỏ Quýt Dày

Khách thuê phòng phàn nàn với giám đốc:

– Sao ông tính cả tiền trái cây cho tôi? Tôi có ăn tí nào đâu?

Giám đốc:

– Ngày nào chúng tôi cũng đặt trái cây tươi trong phòng. Ông ăn hay không là chuyện của ông.

“Tôi hiểu rồi”. Người khách vừa trả lời vừa lấy bút trừ đi 150.000đ trong hóa đơn.

Giám đốc ngạc nhiên:

– Anh làm gì vậy?

Người kia thản nhiên:

– Vì ông hôn vợ tôi, mỗi ngày phải trừ đi 50.000đ.

– Sao? Tôi hôn vợ ông bao giờ?

– Bà ấy ở trong khách sạn ông suốt ba ngày kia mà!

You may also like...