Truyện Cười – Dạy Con

Ông bố thấy cậu con trai có hai cuốn vở mới liền hỏi:

– Con lấy tiền đâu mà mua?

Cậu con trai trả lời:

– Ði qua phòng giáo vụ nhà trường, thấy một chồng vở để trên bàn, không có ai, tiện tay con cầm hai cuốn về dùng.

Ông bố nổi cáu, quát tháo ầm ĩ:

– Làm vậy con còn mặt mũi nào nữa cơ chứ. Ai dạy con đi ăn cắp… hử? Nếu con cần vở thì bảo bố chứ. Ðể mai bố mang ở xí nghiệp về cho con hai bịch, tha hồ mà dùng !!

You may also like...