Quân đội ở Mỹ

Quân đội ở Mỹ Hai cô gái được chỉ huy mời vào phòng để giao một nhiệm vụ quá quan trọng. Hai cô nàng tạo dáng khá nghiêm trang phía trước chiếc quốc kì nước mỹ.  Khi thủ trưởng vào hai cô đứng trong tư thế nghiêm trang rồi giờ tay trước tráng chào. Rồi tên thủ trưởng giao nhiệm vụ cho hai cô gái kia là phải làm sao cho mình phê như con tê tê. Hai cô gái thực thi ngay nhiệm vụ không để chậm trễ một dây phút nào. Hai cô gái mở giúp quần thủ trướng ra rồi thì thi nhau mút cu rồi đến khi cu thủ trướng cương cứng cực đại thì cũng đến lúc con cu đó sẽ được đút vào hai mu lồn trắng xinh kia chơi một cô rồi liếm lồn cho một cô đúng là thủ trưởng luôn phải làm những công việc nặng nhọc hơn cấp dưới

Quân đội ở MỹQuân đội ở MỹQuân đội ở MỹQuân đội ở MỹQuân đội ở MỹQuân đội ở MỹQuân đội ở MỹQuân đội ở MỹQuân đội ở MỹQuân đội ở MỹQuân đội ở MỹQuân đội ở MỹQuân đội ở MỹQuân đội ở MỹQuân đội ở MỹQuân đội ở Mỹ