Chiều lòng giám đốc

Chiều lòng giám đốc Đầu tiên cô thư kí đêm bản hồ sơ vừa làm được cho ông giám đốc thì ông giám đốc này không cần đọc luôn và nhét ngay vào máy nghiền giấy. Ông ta ngỏ ý nếu còn muốn làm trong công ty thì phải chiều lòng ông ta. Cô thư kí này không còn cách nào cách phải chiều lòng giám đốc vì cô còn mẹ già con non ở nhà đang chờ tiền lương ở nhà. Sau khi được sự đồng ý của cô thư kí xinh đẹp ông giám đốc dê xòm lột ngay quần cô ra đút ngay cu vào luôn ông này dường như thiếu gái mấy chục năm rồi thì phải. Chưa khởi động đã đút vào thì rát phải biết. Chơi một lúc nhắm chẳng xong nên ông này mới quay lại lém lồn để ra nước rồi chơi lại sauChiều lòng giám đốcChiều lòng giám đốcChiều lòng giám đốcChiều lòng giám đốcChiều lòng giám đốcChiều lòng giám đốcChiều lòng giám đốcChiều lòng giám đốcChiều lòng giám đốcChiều lòng giám đốcChiều lòng giám đốcChiều lòng giám đốcChiều lòng giám đốcChiều lòng giám đốcChiều lòng giám đốcChiều lòng giám đốc