Cảnh xác ăn hiếp tội phạm

Cảnh xác ăn hiếp tội phạm khi đang trong phòng tra khảo tội phạm thì một thanh tra ngồi tra khảo một cô gái còn hai cảnh sát một nam một nữ đứng ngoài canh. Nhưng khi tên thanh tra định dở trò đồi bại thì tên thanh tra đã bảo nữ cảnh sát kia ra ngoài còn một tên cảnh xác nam kia ở ngoài cảnh cộng hắn. Hắn nắn bóp sờ mó đủ kiểu và rồi cũng tới tiết mục quan trọng hắn lật ngược cô tội phạm lên bàn rồi thẳng tay quan hệ với cô ta. Cô gái không đủ sức khán cự nên đành phải chấp nhận sự đàn áp của tên thanh tra kia. Đúng là một tên cảnh sát đồi bại. Sau khi giao cấu hắn còn bắt cô gái đó phải quỳ xuống một cách nhục nhã và mút cu cho hắn. Thật không chấp nhận đượcCảnh xác ăn hiếp tội phạmCảnh xác ăn hiếp tội phạmCảnh xác ăn hiếp tội phạmCảnh xác ăn hiếp tội phạmCảnh xác ăn hiếp tội phạmCảnh xác ăn hiếp tội phạmCảnh xác ăn hiếp tội phạmCảnh xác ăn hiếp tội phạmCảnh xác ăn hiếp tội phạmCảnh xác ăn hiếp tội phạmCảnh xác ăn hiếp tội phạmCảnh xác ăn hiếp tội phạmCảnh xác ăn hiếp tội phạmCảnh xác ăn hiếp tội phạmCảnh xác ăn hiếp tội phạmCảnh xác ăn hiếp tội phạm